środa, 13 lutego 2019

Uwaga! Uwaga!


Podobny obraz
Konkurs na
 „Najpiękniejszą Kartkę Walentynkową”


I. CELE KONKURSU
 • Uczczenie Dnia Świętego Walentego.
 • Inspirowanie twórczości plastycznej uczniów.
 • Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć.
 • Odkrywanie młodych talentów plastycznych i literackich.
 • Integracja z elementami kultury światowej.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas SP Bolków.
 • Na konkurs należy zgłaszać pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4.
 • Praca powinna zawierać krótki literacki tekst.
III. TERMINY
  • Prace należy składać do 22. 02.2019 r. w  świetlicy szkolnej I-III i IV-V.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.02.2019r.
IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Nagrodzona zostanie wartość plastyczna i literacka prac, oryginalność i indywidualność.
 • Wybrane prace zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

niedziela, 13 stycznia 2019

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM !!!


Dnia 09.01.2019 roku świetlice I-III  i  IV – VI w Szkole Podstawowej w Bolkowie odwiedził strażak Pan Paweł Wodzyński  z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowcu.  Pan Paweł  przeprowadził  interesujące zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole oraz podczas ferii zimowych. Zademonstrował również sprzęt strażacki , omówił zasady postępowania  i alarmowania  w przypadku, gdy  dzieje się coś złego. Przypomniał dzieciom numery alarmowe i wyjaśnił kiedy należy ich użyć.    
    Wielką satysfakcją i radością w śród dzieci okazała się możliwość  przymierzenia sprzętu strażackiego min. hełmu, butli tlenowej, sprzętu układu oddechowego oraz odzieży strażackiej. W czasie zajęć  panowała atmosfera przepełniona pozytywnymi emocjami, dzieci bardzo chętnie słuchały i zadawały pytania. 
Wizyta  Pana Pawła wywarła ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach. Wiedza przekazana przez  strażaka z pewnością  każdemu przyda się w życiu codziennym, ponieważ dzięki temu można uratować ludzkie życie. 

Gry i zabawy na śniegu...