czwartek, 15 marca 2018

Konkurs plastyczny

SOWA – SYMBOL MĄDROŚCI
Organizator - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków 

REGULAMIN KONKURSU:
ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
CEL KONKURSU: Promocja biblioteki, inicjowanie zainteresowań plastycznych
WARUNKI UCZESTNICTA:
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych Gminy i Miasta Bolków.

Uczestnicy  mają za zadanie wykonać pracę plastyczną –SOWĘ w formie przestrzennej, o wysokości nie większej niż 30 cm

Technika i materiały  użyte do wykonania pracy są dowolne,  np. drewno, tkanina, papier, glina itp.
Przystępując do konkursu uczestnik  akceptuje  niniejszy  regulamin.  Wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Bolków, w związku z udziałem w konkursie plastycznym  zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), oraz zapewnia, że:
-posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
-nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i  publikacje zdjęć  prac.
Do  pracy należy dołączyć metryczkę podając :  imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, wiek, tel. kontaktowy.
Na prace czekamy do 17 kwietnia 2018 r.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni  poprzez głosowanie, które odbywać się będzie w bibliotece w dniach 19 kwietnia do - 5 maja 2018 r. Każdy odwiedzający bibliotekę będzie mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie pracę. Przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca.

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na FB i stronie internetowej biblioteki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz