wtorek, 5 października 2021

KONKURS plastyczny

 Nauczyciel 2021

Celem konkursu jest :                                                   

·      Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

·       Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

·       Wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki.

Założenia organizacyjne konkursu:

·       Konkurs  skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie.

·       Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

kl. I – II

kl. III – V

kl. VI – VIII

·       Prace wykonane mogą być dowolną techniką  w formacie A4.

·       Na odwrocie należy zamieścić dane autora ( imię , nazwisko i klasę).

·       Prace wykonać można na zajęciach świetlicowych.

·       Prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu oraz na blogu świetlicy.

·       Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni nagrodą rzeczową.

 Organizatorem konkursu jest świetlica klas  VI – VIII .

Termin wykonania prac do 18.10.2021 r.

Zapraszamy do udziałuJ

Zdjęcia prac można również wysyłać na e-maile

twardysko.sp@onet.pl   lub  klaudialuc@onet.pl

W temacie wiadomości prosimy podać imię, nazwisko i klasę autora pracy plastycznej.

Zapraszamy do udziału.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz