czwartek, 14 września 2017

Konkurs "Jesienne fantazje przyrody"

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie 
ogłasza konkurs plastyczny pt. 

„JESIENNE FANTAZJE PRZYRODY” 

Możliwość zaprezentowania przez dzieci swojej wizji świata, poprzez pryzmat pięknej, złotej, polskiej jesieni.

 CELE KONKURSU
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, - oddanie uczucia fascynacji przyrodą za pomocą różnych technik,
- uwrażliwienie na piękno naturalnych barw, które daruje nam jesień,
- poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy,

PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH:
 1. Przedszkola,
2. Klasy I - III SP,
3. Klasy IV - VII SP,
4. Klasy II i III Gimnazjum

PRZEDMIOTEM KONKURSU
- są prace wykonane samodzielnie lub pod opieką osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) i nawiązujące do tematu konkursu.

TECHNIKA WYKONANIA
- rysunkowo- graficzna, malarska (płaska)
- format prac: A4, A3 lub A2

PRACE ZBIOROWE - nie będą oceniane

OPIS PRC
- każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę z opisem.

 TERMIN
- nadsyłania prac do dnia 10 października (wtorek) 2017 r. do świetlicy szkolnej

UROCZYSTE OGŁOSZENNIE WYNIKÓW
- nastąpi w dniu 20 października (piątek) 2017 o godz. 16:00 po otwarciu wystawy w Domu Kultury w Bolkowie. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź listownie.
Wyniki konkursu będzie można śledzić na stronie: www.domkultury-bolkow.pl
Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz