piątek, 8 września 2017

Konkurs klasowy w ramach akcji "Sprzątamy świat"

„Zrób coś twórczego z odpadu starego”!
Cele konkursu:
ü   kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;

ü  rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów;

ü  kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby ochrony środowiska;

ü  popularyzacja dziecięcej twórczości technicznej;

ü  pobudzanie wyobraźni i kształcenie inwencji twórczej u uczniów;

Uczestnicy konkursu:
ü  konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie – każda klasa zobowiązana jest dostarczyć jedną pracę konkursową.
Warunki konkursu:
ü  Konkurs polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej z odpadów (butelek plastikowych, folii, papieru, kartonu, sznurków, baterii)

ü  Mogą to być własnoręcznie wykonane: zabawki, kukły, eko-ludki, biżuteria, wyposażenie domu, stworki, zwierzęta, elementy dekoracyjne.

ü  Wymiary pracy: dowolna, forma przestrzenna.

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:
ü  samodzielność wykonania;
ü  estetyka pracy;
ü  oryginalność, pomysłowość;
ü  ogólne wrażenie artystyczne
Termin i miejsce składania prac:
ü  Konkurs trwa od 11 września 2017 r. do  19 września 2017 r.
ü  Prace dostarczyć należy do wychowawców świetlicy klas IV – VI: Natalii Palczak, Diany MaziarzBrak komentarzy:

Prześlij komentarz