środa, 22 listopada 2017

Świetlicowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień!

Świetlicowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień!

W dniu 21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W świetlicy klas IV – VI  dzień ten był bardzo kolorowy i radosny. Na początku zajęć wychowawczynie: Pani Diana Maziarz i Natalia Palczak wręczyły każdemu uśmiechniętą buźkę, która przez cały dzień przypominała, że mamy być uprzejmi w stosunku do siebie.  Uczniowie wykonali razem drzewko życzliwości, na którego liściach – odbitych dłoniach uczestników zajęć, wypisali zwroty grzecznościowe, magiczne słowa i zasady właściwego zachowania się wobec drugiego człowieka. Na zakończenie wspólnie wzięli udział w zajęciach integracyjnych przy muzyce.  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to także apel do tych, którzy na co dzień są życzliwi i uczynni, aby zarażali tym dobrem innych, gdyż Pozytywna energia, którą wypuścimy w świat do ludzi - wróci do nas ze zdwojoną mocą!

wtorek, 21 listopada 2017

Święto Pluszowego Misia

ŚWIETLICOWY  KONKURS
„MIŚ”

CELE KONKURSU:
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
- poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy,
- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci,
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

KATEGORIA:
- klasy I-III SP Bolków

TECHNIKA WYKONANIA:
- wyklejanka, wydzieranka dowolnymi materiałami: np. bibułą, papierem, materiałem, pluszem, watą, plasteliną, cekinami i innymi według pomysłu dzieci

FORMAT PRACY:
- kartka A4

PRACA INDYWIDUALNA

TERMIN:
- oddanie prac do 30 listopada 2017r. (czwartek) do świetlicy I-III


ORGANIZATOR:  ŚWIETLICA I-III 

poniedziałek, 13 listopada 2017

KONKURS!!! „Kartka świąteczna”

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie
Organizuje konkurs plastyczny
„Kartka świąteczna”

-Cele konkursu:
  Rozwijanie wrażliwości i kreatywności plastycznej
  Poznawanie rozmaitych technik
  Popularyzacja zwyczaju wysyłania kartek świątecznych
-Uczestnicy konkursu;
  Przedszkola
  Klasy I-III  
Format prac i technika wykonania
Format prac 21-15
Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace.

 Technika wykonania dowolna . Wszystkie materiały użyte do wykonania kartki powinny umożliwić jej wysłanie. Nie można wykorzystywać  elementów przestrzennych, brudzących, klejących źle przymocowanych.
Kartka powinna zawierać opis:
Imię i nazwisko autora, wiek/klasę, adres placówki, imię nazwisko opiekuna oraz numer telefonu.
Termin nadsyłania
Termin nadsyłania prac upływa dn. 05.12.2017. Adres:  Domu Kultury w Bolkowie ul. Szpitalna 16
Wyniki konkursu
O wynikach konkursu powiadomimy uczestników telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dn.10.12.2017(niedziela) o godzinie 13 00 w czasie trwania kiermaszu Bożonarodzeniowego. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie  http://www.dom kultury-bolkow.pl
Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
Publikacje pracy na stronie Domu Kultury w Bolkowie
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu /zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/


KONKURS!!! SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2017.


  
 REGULAMIN

XV Edycji Konkursu Plastycznego

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2017

ORGANIZATOR

Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie,
ul. Szpitalna 16

Cele konkursu:

- Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
- Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
- Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia;
- Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

TEMATYKA

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej szopki bożonarodzeniowej
statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Oceniane będą:

nawiązanie do tradycji, architektura,
figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Uczestnicy

Komisja będzie oceniać  prace w czterech kategoriach wiekowych
- Kat. I - kl. I - III
- Kat. II - kl. IV  - VII
- Gimnazjum

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

Imię i nazwisko autora, wiek/ klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu.

Termin

Prace należy dostarczyć do GMOKSiR w Bolkowie do dnia
4 grudnia (poniedziałek) 2017 r.

Wystawa pokonkursowa

Informacja o wynikach konkursu będzie udostępniona na stronie


 Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 grudnia 2017 r. (niedziela)  o godz.13 30 w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Wiesław Flaczyński
tel.(75) 74-13-431

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji
osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.


Owocowo-warzywny zawrót głowy.

10 listopada w świetlicy klas IV - VI odbyły się warsztaty pod hasłem  "Owocowo- warzywny zawrót głowy". Po zapoznaniu się z zasadami BHP obowiązującymi na tych zajęciach, po wspólnym ustaleniu wykonywanych czynności , nadszedł czas na pierwszą kulinarną przygodę -  sałatkę  owocowo- warzywną. Uczniowie uczyli się obierać, kroić, trzeć warzywa i owoce,  następnie wspólnie połączyli te składniki doprawiając odrobinę cukrem oraz cynamonem. Po uporządkowaniu swoich stanowisk pracy wspólnie zasiedli do stołu i ze smakiem zjedli zdrową, pełną witamin sałatkę. Po uczcie owocowo-warzywnej uczniowie wzięli udział w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanzy.czwartek, 9 listopada 2017

Święto Niepodległości
Konkurs plastyczny

ILUSTRACJA DO WIERSZA 
O BOŻYM NARODZENIU

Wieczór wigilijny- Tadeusz Kubiak  Gwiazdka - Zbigniew Trzaskowski ;

Choinka w przedszkolu-Czesław Janczarski


 

 
Regulamin konkursu

·       W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gminy Bolków.
·       Z zaproponowanych przez nas wierszy wybierz tylko jeden i wykonaj do niego ilustrację.
·       Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.)  ·       Format pracy A4 (kartka z małego bloku – większych prac nie przyjmujemy).
·       Do  ilustracji  należy dołączyć metryczkę podając: imię i nazwisko wykonawcy; imię i nazwisko rodzica/opiekuna;  tytuł ilustrowanego wiersza.
·       Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (prac zbiorowych nie przyjmujemy).
·       Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
·       Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację prac i zamieszczenie danych osobowych.
·       Na prace czekamy do 28 listopada 2017 r.
·       Laureaci konkursu zostaną wyłonieni  poprzez głosowanie, które odbywać się będzie w bibliotece w dniach 4-8 grudnia2017 r. Każdy odwiedzający bibliotekę będzie mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie pracę. Przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca.
·       Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na blogu biblioteki oraz na stronie FB.
 
Uwagi można zgłaszać do organizatora:
Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Bolków
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
ul. Rynek 36
Tel. 75 74 13 219
 
 
 
 
 
 
 
Wieczór wigilijny
 Tadeusz Kubiak

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Kidy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha:
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał…

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził…
Nagle słyszę, mama szepce:
- Bądź dobry dla ludzi.
 
CHOINKA  W  PRZEDSZKOLU    
Czesław Janczarski
 
Kolorowe świeczki,
kolorowy łańcuch.
Wkoło choineczki
przedszkolacy tańczą.
 
Serduszko z piernika,
pozłacany orzech.
Ciepło jest w przedszkolu,
chociaż mróz na dworze.
 
Za oknami – wieczór,
Złota gwiazdka błyska.
Bawi się w przedszkolu,
dziś rodzinka bliska.
 
Dziadzio siwobrody
wędruje po dworze.
Niesie do przedszkola
podarunki w worze.
 

Gwiazdka

Zbigniew Trzaskowski
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd,
Patrzą na niebo, czy już świeci
Najpierwsza z wszystkich gwiazd.

O zimne szyby płaszczą noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,
Czy już nad nami tli.

Różowe niebo pociemniało,
I cień błękitny legł
Na ziemię białą, białą, białą,
Na nieskalany śnieg.

Anioły mogą zejść do ludzi,
Przebiec calutki świat:
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi
Białych anielskich szat.

Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.

Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci,
Że się narodził Bóg.
  

poniedziałek, 6 listopada 2017

STOP cyberprzemocy!

31 października uczniów świetlicy klas IV - VI odwiedził gość - pani pedagog Marzena Glinka. Celem spotkania było przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy. Uczniowie poznali definicję tego zjawiska, a także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Pani pedagog omówiła problematykę agresji w sieci, działania przemocowe: naruszenie wizerunku, naruszenie czci i godności, problem włamań na konta, groźby w sieci, wulgaryzmy oraz nękanie. Kolejnym punktem zajęć było przybliżenie aspektów odpowiedzialności moralnej i karnej za stosowanie przemocy w sieci. Na koniec uczniowie wykonali wspólnie plakaty. Miłym akcentem kończącym warsztaty było otrzymanie przez uczniów drobnych upominków. wtorek, 31 października 2017

Lampiony

Wszystkich Świętych to czas zadumy i pamięci. Dzieci w świetlicy I-III wykonały piękne jesienne lampiony jako symbol pamięci o tych, których już nie ma wśród nas.