wtorek, 17 stycznia 2017

UROKI ZIMY-BAŁWAN

K O N K U R S
                      UROKI ZIMY – BAŁWAN

Organizatorem konkursu jest świetlica klas I – III .
Cele konkursu :
1.Zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnej zabawy i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.
2. Rozbudzanie kreatywności dzieci.
3. Współpraca rodziców ze świetlicą.
Zasady udziału w konkursie :
1.      W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
2.     Forma pracy : indywidualna, fotografia ulepionego przez dzieci,( przy pomocy dorosłych) bałwana ze śniegu.
3.      Zdjęcia należy przekazać w formie papierowej do świetlicy klas I-III  lub w formie elektronicznej na adres  barbaratwardysko@wp.pl .
4.     Termin dostarczania prac :  do 28 II 2017 r.
5.     Praca musi zawierać dane dziecka (imię, nazwisko, klasę , datę i miejsce wykonania oraz imię i nazwisko opiekuna ).
6.     Prace będą oceniane przez komisję w składzie : nauczyciele świetlic, pedagog szkolny i wybrane losowo dzieci: 3 osoby z kl. I-III i 3 osoby z kl. IV-VI.
7.      Ogłoszenie wyników 08.03.2017 r.
8.      Przewidziane są nagrody za najciekawsze pomysły i wykonanie śniegowego bałwana.

Zapraszamy  do udziału w konkursie i życzymy wspaniałej zabawy !piątek, 13 stycznia 2017

KONKURS "NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI"


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”

postaci z baśni, bajek, fantasy, mitów...
Wyobraźnia ludzka od zarania dziejów pobudza ludzi do twórczości. Świat sztuki wypełniony jest licznymi przedstawieniami istot boskich, demonicznych, nieziemsko szczęśliwych, leśnych, magicznych, opiekuńczych, tajemniczych, płochliwych, groźnych lub nieszczęśliwych i zagu-bionych. Wykreuj postać, która będzie wytworem Twojej wyobraźni –  świata lub tajemniczej rzeczywistości zupełnie odmiennej od tej, którą znamy z życia. Użyj do tego możliwości jakie daje Ci wyobraźnia, literatura, film, gra komputerowa, sztuka, mitologia (skandynawska, celtycka, grecka, rzymska, egipska, prekolumbijska, anglosaska, słowiańska), religia, legenda, baśń, fantasy. Skorzystaj z dostępnych Ci technik plastycznych i stwórz swojego elfa, krasnoluda, trolla, goblina, smoka, wiedźmę, anioła, apsarę, fauna, kobolda, gargulca, centaura, jednorożca, driadę w kon-tekście otaczającej ich rzeczywistości inspirowanej przyrodą, architekturą bądź abstrakcją.

Cele konkursu
*  Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w rysunku, grafice, malarstwie, tkaninie artystycznej.
*  Popularyzacja działalności artystycznej dzieci i młodzieży,
*  Propagowanie twórczości jako sposobu dzielenia się z własną wyobraźnią
*  Szeroko rozumiane działania profilaktyczne
*  Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także wychowanków domów kultury, świetlic oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 
Kategorie wiekowe
B    klasy 0-III szkół podstawowych
C    klasy IV-VI szkół podstawowych
D    klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Technika i format
*   techniki dowolne (rysunek, grafika, malarstwo, pastel, batik itp.) format A4, A3, A2

NIE PRZYJMUJEMY PRAC CERAMICZNYCH I PRZESTRZENNYCH.

Termin oddania prac: 23.01.2017 do świetlicy I-III i IV-VI
            Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne

Wyniki konkursu "Miś"

I miejsce- Pola Guzik kl. IIb
II miejsce- Klaudia Antropik kl. IIa
III miejsce- Paulina Mielcarek kl. IIa
Wyróżnienie- Gabriela Leśniewska kl. IIId

 


 

 Rozdanie nagród we wtorek 17.01.2017r. na 7 lekcji, rozdanie dyplomów na apelu przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017.

 

Konkurs "Bałwanek"

Zapraszamy dzieci ze świetlicy I-III do udziału w konkursie plastycznym "Bałwanek"
 na najstaranniej wyklejonego bałwanka.

Termin: do 20 stycznia 2017r.
 
 

środa, 11 stycznia 2017

Warzywno - owocowe fantazje

Jednym z zachowań sprzyjających zdrowiu uczniów jest racjonalne odżywianie, jakże istotne również w ich prawidłowym funkcjonowaniu w szkole. Stąd też we wtorek  10 stycznia w świetlicy klas IV – VI dzieci pod opieką wychowawców: Natalii Palczak i Diany Maziarz przygotowały surówkę z marchewki i jabłka. Wszyscy opanowali  już umiejętność tarcia na tarce jarzynowej oraz samodzielnego obierania warzyw i owoców.  Własnoręcznie przygotowana surówka smakowała wyśmienicie. Celem  zajęć było kształtowanie wśród dzieci świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków.wtorek, 10 stycznia 2017