piątek, 30 października 2015

Wyniki konkursu "Portret ulubionego nauczyciela"

Kategoria I-III

 
 I miejsce - Klaudia Antropik


Wyróżnienie: Julia Grądzka
 
 
          Wyróżnienie: Kamil Korba

                                                                                                        
                                                   
                                               

Kategoria IV-VI
    
I miejsce - Malwina Garncarczyk
 
 


II miejsce: Iwona Purgał
 
 
       II miejsce: Maksymilian WąsikUczestnicy: Elżbieta Pikor, Viktoria Gierasimowicz, Patrycja Stanke, Anna Pauś, Daniel Cupak, Roksana Czachurska, Bartosz Rączka, Mariusz Paliński, Wiktoria Kimaczyńska, Dawid Mynarski, Patryk Laskowski, Maja Rygnel, Iwo Parcheta, Julia Suchojad, Łukasz Pawlęga, Błażej Kustra, Oliwier Gierasimowicz, Sonia Karpowicz, Igor Schmidt, Szymon Cerajewski, Justyna Pietrzyk, Wiktor Zając, Łucja Ajzenbau, Weronika Żuk, Pola Napiórkowska, Aleksandra Krawczuk, Kamil Strakowski, Patrycja Delendowska, Hubert Zakrzewski, Nikola Strach, Julia Narwojsz, Oliwia Turek, Bartłomiej Pawlik, Kornel Tomzik, Aleksandra Karkowska, Grzegorz Majtczak, Andrzej Bodziony, Joanna Pauś, Weronika Rączka, Bartosz Hubar, Oliwia Celińska, Wojciech Onoszko, Maja Kucab, Domonik Chwalana, Sebastian Sobiesiński, Katarzyna Otocka, Wiktoria Przygoda, Karolina Kasprzyk, Jakub Wiernik, Dominik Korba, Weronika Wrzesińska, Krystian Kapuściński.


czwartek, 29 października 2015

Zakładka metodą origami

 
1. Kartkę papieru składamy na pół.
 

 2. Przecinamy ją według linii zgięcia.


3. Z jednej połowy kartki składamy trójkąt.
 

4. Odcinamy widoczny pasek, aby został sam trójkąt.
 

5. Kładziemy trójkąt wierzchołkiem w dół.
 

6. Zaginamy prawy wierzchołek trójkąta odchylając do lekko w prawą stronę od dolnego wierzchołka.
 

7. Następnie zaginamy lewy wierzchołek trójkąta odchylając do lekko w lewą stronę od dolnego wierzchołka.
 

8. Prawy wierzchołek znów odginamy do góry również lekko w prawą stronę.
 

9. Teraz lewy wierzchołek odginamy do góry również lekko w lewą  stronę.
 

10. Odwracamy zakładkę na drugą stronę.
 

11. Rysujemy na zakładce kotka...
 

 ...lub liska.
 
Można uruchomić swoją wyobraźnię i wymyślić własne zwierzątko :-)


Wyniki konkursu "Jesienne barwy"

KAT. I


I miejsce - WERONIKA OZIMEK - (Nasze Przedszkole, op. Joanna Pawlęga)
II miejsce - LENA SAS - (Nasze Przedszkole, op. Joanna Pawlęga)
III miejsce  - KAJA KARASOWSKA - (Nasze Przedszkole, op. Joanna Pawlęga)

Wyróżnienia: AMELIA MICHALSKA - (Świetlica Sady Górne, op. Joanna Wojtowicz), AMELIA KAMIONKA - (SP Kaczorów, op. Marta Tarka),  AGATA DOŁOSZYŃSKA - (Nasze Przedszkole, op. Ewa Dołoszyńska)
KAT. II

 
I miejsce - JOANNA ZIEJA - (SP Kaczorów, op. Beata Olszowa)
II miejsce - IZABELLA POCIECHA - (SP Kaczorów, op. Beata Olszowa), WIKTORIA MAGIEROWSKA - (SP Kaczorów, op. Stanisława Kopka)
III miejsce - WIKTORIA WRÓBLEWSKA - (SP Kaczorów, op. Stanisława Kopka)

Wyróżnienia: BARTOSZ SZYWAŁA - (SP Bolków, op. Paulina Magierowska), PIOTR MAJERSKI - (SP Kaczorów, op. Stanisława Kopka)
KAT. III

I miejsce - JOANNA MATKOWSKA - (Świetlica Sady Górne, op. Agnieszka Turlejska), NATALIA JASZCZYK - (Świetlica Sady Górne, op. Agnieszka Turlejska), NATALIA SZASZAROWSKA - (SP Kaczorów, op. Beata Olszowa)
II miejsce - LENA WASILEWSKA - (SP Bolków, op. Dorota Menkarska)
III miejsce - JULIA BORKOWSKA - (SP Sady Górne, op. Anna Palczak-Skwarek)

Wyróżnienia: WIKTORIA SZCZYPEK - (SP Bolków, op. Dorota Menkarska), BRAJAN BZOWY - (SP Bolków, op. Emilia Onoszko), KAMIL REMBISZ - (SP Bolków, op. Emilia Onoszko)
KAT. IV

I miejsce - MARCEL GANCZARSKI - (Gimnazjum Bolków, op. Anna Palczak-Skwarek)
II miejsce - KLAUDIA TUSZKIEWICZ - (Gimnazjum Bolków, op. Anna Palczak-Skwarek)
III miejsce - AGNIESZKA PURGAŁ - (Gimnazjum Bolków, op. Anna Palczak-Skwarek)

Wyróżnienia: KINGA BEDNAREK - (Gimnazjum Bolków, op. Anna Palczak-Skwarek), DOMINIKA PIOTROWSKA - (Gimnazjum Bolków, op. Anna Palczak-Skwarek)
 
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 października (piątek) 2015 r. o godz. 16:00 w Ośrodku Kultury (sala widowiskowa)

KONKURS PLASTYCZNY "MIKOŁAJ"- FORMA PRZESTRZENNA"


Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków.

Cele Konkursu:

1.Budowanie pozytywnych więzi – relacji osoby dorosłej i dziecka; poświęcenie dziecku czasu na wykonanie wspólnej pracy.
2. Zainteresowanie dzieci wartościami artystycznymi i estetycznymi formy przestrzennej.
 

Regulamin Konkursu:

 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy Konkursu przygotowują prace plastyczne przy pomocy rodzica lub opiekuna. Praca konkursowa musi mieć formę przestrzenną wykonaną z dowolnych materiałów dobrze umocowanych. Konkurs nie obejmuje prac płaskich. Wielkość pracy– dowolna, możliwy do zaprezentowania.
Temat pracy: „Mikołaj”.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu i w Internecie.
3. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieprezentowanymi.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
5. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży: kategoria I (wiek przedszkolny), kategoria II ( kl. I-III), Kategoria III (kl. IV-VI), kategoria IV (gimnazjum), kategoria V (szkoły ponadgimnazjalne).


Wyniki Konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów Konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i regulaminem , oryginalność, estetyka prac, stopień trudności wykonania oraz stopień zaangażowania twórców w pracę konkursową.
3. Ogłoszenie wyników i odbiór nagród od  10.12.2015 r .
4. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nieodwołalna.

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Bibliotece.       
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii nagrodzonych prac.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


Prace można wykonać lub dostarczyć do świetlicy I-III i IV-VI w terminie 01.12.2015r.

środa, 21 października 2015

KASZTANOBRANIE” 2015

KASZTANOBRANIE” 2015 - zakończone.

 Świetlica I-III i IV-VI Szkoły Podstawowj w Bolkowie im. II Armii Wojska Polskiego już po raz drugi przystąpiła do akcji „Kasztanobranie”, która trwała od  21.09. do 20.10.2015r. i polegała na zbiórce kasztanów z udziałem uczniów klas I-VI. Akcja była dużym wyzwaniem i frajdą dla wychowanków. Uczniowie łącznie zebrali: 1578.5 kg kasztanów.  Pomysłodawcą i koordynatorem zbiórki kasztanów byli: Natalia Palczak, Diana Maziarz, Marta Jabłońska, Emilia Onoszko, Justyna Barańska. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału na przyszły rok. 

Wyniki konkursu:

1.     Kamil Rembisz, kl. 5c - 437 kg
2.     Oliwia Mielcarek, kl. 3a - 267,5  kg
3.     Elżbieta Pikor, kl. 5b - 225,5 kg
4.     Malwina Garncarczyk, kl. 4a - 200 kg
5.      Klasa 2d - 102,2 kg
6.      Fabian Menzel, kl. 1e - 54,5 kg
7.      Klaudia Hawryliszyn, kl. 5a - 54 kg
8.      Dominik Chwalana, kl. 1d - 42 kg
9.      Oddziały Przedszkolne - 37 kg
10.  Viktoria Gierasimowicz, kl. 4a - 26 kg
Weronika Enkisz, kl. 3a - 26 kg
Klasa 1b - 26 kg
11.  Jagoda Szemberska, kl. 3c - 21,2 kg
12.  Martyna Drabińska, kl. 1a - 17 kg
13.   Lena Wasilewska, kl. 4c - 16,5 kg
Klasa 2b - 16,5 kg
14.   Jakub Drabiński, kl. 5c - 12 kg
15.  Dominik Dołoszyński, kl. 5c - 10,3 kg
16.   Łucja Ajzenbau, kl. 2a - 8 kg
17.   Gracjan Gackiewicz, kl. 4a - 7,4 kg
18.  Danuta Drozd, kl. 4c - 7 kg
19.  Bartłomiej Pawlik, kl. 1c - 6,5 kg
20.   Weronika Wrzesińska, kl. 1e - 6,3 kg
21.  Klasa 1d - 5,4 kg
22.   Bartosz Gaweł, kl. 1a - 4,5 kg
23.  Dawid Bać, kl. 1e - 3,5 kg
24.  OliwierGierasimowicz, kl. 1e - 3 kg
25.   Klaudia Łukasiak, kl. 3b - 2,7 kg
26.   Bartosz Siwierski, kl. 5a - 2,5 kg
Klasa 1c - 2,5 kg
Marcin Czuj, kl. 3c - 2,5 kg
Oliwia Jaworska, kl. 1d - 2,5 kg
27.  Dawid Nowakowski, kl. 2a - 1,6 kg
28.   Patryk Laskowski, kl. Ia - 1 kg
Natalia Sosnowska kl. 1a - 1 kg
29.   Julia Najworsz, kl. 0,4 kg
Owocowy zawrót głowy


Jesień to nie tylko czas spadających liści, ale także sady i ogrody pełne pysznych jabłek, gruszek. Czas ten wykorzystać postanowili uczniowie świetlicy klas IV –VI Szkoły Podstawowej w Bolkowie, którzy  w ramach cyklu zajęć dotyczących zdrowego odżywiania przygotowali sałatki owocowe i musy jabłkowe. Uczniowie odpowiednio przygotowani do pracy, z wielkim zaangażowaniem  kroili przyniesione owoce: jabłka, gruszki, banany, winogrona, z których następnie powstały  witaminowe pyszności.  Wszystkie dzieci z wielkim apetytem zjadały  posiłek przygotowany wraz z wychowawcami: Natalią Palczak, Dianą Maziarz i Martą Jabłońską. W końcu – w zdrowym ciele, zdrowy duch!
poniedziałek, 5 października 2015

KONKURS PLASTYCZNY „ JESIENNE BARWY”


 ORGANIZATOR: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.

CELE KONKURSU - prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, - oddanie uczucia fascynacji przyrody za pomocą technik - uwrażliwienie na piękno naturalnych barw, które daruje nam jesień, - poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy.

 PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH: 1. Przedszkola, 2. Klasy I - III SP, 3. Klasy IV - VI SP, 4. Gimnazjum w Bolkowie PRZEDMIOTEM KONKURSU - są prace przedstawiające nasze najbliższe otoczenie z uwzględnieniem pory roku.

TECHNIKA WYKONANIA - rysunek, malarstwo, grafika.

UWAGA: Prace z przyklejanych liści, traw, materiałów sypkich oraz wyklejanek bibułkowych nie będą brane pod uwagę w ocenach konkursowych ! Każdy uczestnik nadsyła jedną pracę.

FORMAT PRACY - A3 lub A2 PRACE ZBIOROWE - nie będą oceniane.

OPIS PRAC - Prace należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą, należy podać tytuł pracy, adres placówki oraz imię i nazwisko prowadzącego.

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW nastąpi w  dniu 23 października (piątek)  o godz, 16 00. po otwarciu wystawy w Domu kultury w Bolkowie. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź listownie. Wyniki konkursu będzie można śledzić na stronie: www.domkultury-bolkow.pl Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.

Prace można wykonać lub składać w świetlicy I-III i IV-VI w terminie do 16.10.2015r.


Sprzątanie Świata

Dnia 30.09.2015r. odbył się uroczysty apel poświęcony tematyce sprzątania świata, na którym uczniowie przedstawili krótkie inscenizacje związane z tematem, natomiast dzieci ze świetlicy IV-VI  zaprezentowały pokaz mody ekologicznej "Eko-fashion", przygotowany wraz z wychowawcami: Dianą Maziarz, Natalią Palczak, Martą Jabłońską. W apelu uczestniczyli zaproszeni  goście: podleśniczy Leśnictwa Mysłów            p. Damian Król oraz przedstawiciele firmy COM-D Jawor, którzy omówili jak dbać o nasze środowisko, a także zafundowali worki, pojemniki na śmieci i karmniki dla ptaków, nietoperzy i owadów. Po uroczystości dzieci miały możliwość obejrzenia "śmieciary", następnie udały się sprzątać teren Bolkowa i jego okolic. Ufundowane karmniki uczniowie wraz z leśniczym zamontowali na Górze Ryszarda.