piątek, 7 września 2012

Pocztówka z Krainy Szczęśliwego Dzieciństwa

Witamy w nowym roku szkolnym 2012/2013 !!!

Zapraszamy na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez 
Gimnazjum nr 1 w Lędzinach im. Janusza Korczaka w ramach obchodów Roku Korczakowskiego 

POCZTÓWKA Z KRAINY SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA

ADRESACI:
  • uczniowie klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych
  • uczniowie gimnazjów
WYMAGANIA TECHNICZNE:
  • format prac plastycznych: A3
  • dzieła mogą być wykonane dowolną techniką
  • jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace
  • dzieła powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana
TERMIN:
  • prace należy przesłać do 10.11.2012r. włącznie na adres:
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka
ul. Pokoju 29
43-140 Lędziny
z dopiskiem: "Korczak - pocztówka" 
  • lub dostarczyć do świetlicy szkolnej do 31.10.2012r.