wtorek, 8 maja 2018

KONKURS "AKCJA STRAŻACKA"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO„ AKCJA STRAŻACKA”

1. Organizatorem konkursu jest świetlica I-III SP Bolków.

2. Celem konkursu jest:
- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci
- wzbogacenie warsztatu plastycznego
- popularyzowanie twórczości dzieci
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych artystów
-zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony przeciwpożarowej
- kreowanie w świadomości dzieci i młodzieży prawidłowych postaw związanych z ochroną przeciwpożarową
- zaangażowanie dzieci i młodzieży w zapoznanie się z faktycznie wykonywanymi zadaniami przez Państwową Straż Pożarną
- budowanie prawidłowych nawyków i zachowań, w związku z poznawaniem zawodu strażaka, jako służby ratowania życia i zdrowia

3. Konkurs skierowany jest do dzieci klas I-III SP Bolków.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu, mile widziane będą prace związane z:
a. akcją „Czad i ogień – obudź czujność” – niebezpieczeństwa związane z ulatnianiem się tlenku węgla i zapobieganiu im, np. instalowanie czujek tlenku węgla w pomieszczeniach, skutki zatruć tlenkiem węgla, prawidłowa praktyka zapobiegająca ulatnianiu się tlenku węgla
b. celami i kierunkami działania straży pożarnych np. pożary, powodzie, wypadki komunikacyjne, działania na lodzie i wodzie, działania na wysokościach
c. pracą strażaka jako wzorem do naśladowania

5.  format pracy - A4 - technika wykonania dowolna (zalecane techniki płaskie: kredki, farby, wyklejanki)

6. Każdy uczestnik może oddać dwie prace w terminie do 11 maja 2018 r.

7. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko.

8. Ocenie podlegać będą: - pomysł, - wykonanie, - samodzielność - zgodność z tematyką konkursu

9. Planuje się przyznanie 3 nagród za 1,2,3 miejsce w każdej z kategorii oraz ewentualnych wyróżnień.