poniedziałek, 29 maja 2017

Wizyta w DPS

Znalezione obrazy dla zapytania kwiaty z okazji dnia mamy grafika

Dnia 26 MAJA 2017 ROKU WOLONTARIUSZE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE W  PRZYGOTOWALI Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY SŁODKI POCZĘSTUNEK I BUKIETY Z ŻYWYCH KWIATÓW DLA PENSJONARIUSZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLKOWIE. 
 WIZYTA TA BYŁA DLA UCZNIÓW PRAWDZIWĄ LEKCJĄ WYCHOWAWCZĄ, KTÓRA NAUCZYŁA ICH ŻYCZLIWOŚCI, SZACUNKU I MIŁOŚCI DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
MIESZKAŃCY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SERDECZNIE PODZIĘKOWALI DŁUGĄ PRZEMOWĄ I PIĘKNIE WYKONANĄ KARTKĄ. czwartek, 25 maja 2017

„Piękna nasza Polska cała”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Piękna nasza Polska cała”
Cele Konkursu:
- rozwijanie plastycznej twórczości dziecięcej,
- odzwierciedlenie w formie plastycznej uroków naszego kraju (budowle, miejsca, krajobrazy),
-Pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi i odpowiedzialności za „swoją małą ojczyznę”,
-Zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie własnej historii,
-Ukazanie młodemu pokoleniu wartości historycznych ich miejsca pochodzenia, piękna swojego regionu, miejscowości, ulicy, itp.,
-Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych swojej „małej ojczyzny”.

Regulamin:
1.Konkurs przeznaczony dla uczniów świetlicy klas IV- VI.
2. Format pracy: A – 4, technika dowolna.
3.Uczeń może oddać maksymalnie 2 prace konkursowe.
4.Praca powinna być wykonana samodzielnie.
5.Termin składania prac do 09. 06.2017r. do wychowawców świetlicy klas IV – VI.
6.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dn. 12.06.2017 r. 


Wychowawcy świetlicy klas IV – VI serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie!
Natalia Palczak, Diana MaziarzWyniki konkursu

Wyniki konkursu „W baśniowym świecie
H. CH. Andersena”!
W konkursie udział wzięło 14 uczniów.
I miejsce: Mateusz Sokołowski, kl. IV a
II miejsce: Julia Grądzka, kl. IV b

Gratulujemy!


wtorek, 23 maja 2017

Wyniki konkursu " Komiks Wielkanocny"

15.05.2017 r. został rozstrzygnięty konkurs na "Komiks Wielkanocny".
 Komisja w składzie: 
a) Krystyna Korman-Mażol, Wiesław Flaczyński - grafika, plastyka,
b) Wiesława Machynia, Arkadiusz Machynia - forma i zasady komiksu,
c)  ks. Wiesław Pisarski - zwyczaje i tradycje wielkanocne,

postanowiła przyznać:
 
I miejsce - Paweł Roziel - opiekun s. Celestyna Dąbrowska
I miesce - Malwina Jankowska - opiekunowie Natalia Palczak, Diana Maziarz
III miejsce - Oliwia Celińska- opiekunowie Natalia Palczak, Diana Maziarz

za udział: Patryk Otocki, Kewin Gosudalski.

Nagrody zostaną wręczone podczas apeli szkolnych na początku czerwca, a nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w gablocie informacyjnej parafii.

Składamy serdeczne podziękowania opiekunom i członkom komisji za zaangażowanie, księdzu proboszczowi za ufundowanie dwóch nagród głównych.

piątek, 19 maja 2017

Prace konkursowe wykonane w świetlicy IV-VI "PSZCZOŁA W ŻYCIU CZŁOWIEKA"

Pszczoła w życiu człowieka
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie oraz Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Bolkowie ogłaszają konkurs plastyczny „Pszczoła w życiu człowieka”

Cele Konkursu:
- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej,
- umożliwienie młodym twórcom z różnych środowisk konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół
- ich znaczenie dla życia człowieka i przyrody
- zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek

Warunki uczestnictwa
~ kategorie:
1. – Przedszkola 3-6 lat
2. - Klasy 1 - 3 Szkoły Podstawowej
3. - Klasy 4 - 6 Szkoły Podstawowej
4. - Klasy I – III Gimnazjum

Składanie Prac
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać lub dostarczyć osobiście - max 2 prace wykonaną dowolną techniką:
- malarstwo (akwarela, tempera, gwasz)
- rysunek (ołówek, węgiel - zabezpieczony przed ścieraniem)
- kolaż
- format pracy : A4, A3 lub większy

Prace winny być na odwrocie opatrzone metką wg załączonego wzoru.
Prace nie posiadające wymaganych informacji nie będą oceniane przez komisję.
Nie będą oceniane również prace zbiorowe.

Prace należy dostarczyć do 26 maja 2017 (piątek) do  świetlicy szkolnej

Ogłoszenie Wyników
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.domkultury-bolkow.pl

Wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 czerwca (niedziela) 2017 r. w Domu Kultury w Bolkowie o godz. 11:30 - w przerwie między wykładami dla pszczelarzy.
Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.

czwartek, 18 maja 2017

Kształtujemy umiejętności społeczne

KSZTAŁTUJEMY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Umiejętności społeczne są wzorcami zachowań społecznych, które nadają jednostkom kompetencję społeczną, czyli zdolność wywierania pożądanego wpływu na ludzi. 
W szkole dziecko poszerza swoją grupę relacji i zaczyna nawiązywać kontakty nie tylko        z najbliższymi. Wymaga to opanowania i przestrzegania określonych norm obowiązujących   w danym miejscu.
Możemy zastanowić się, które umiejętności społeczne są istotne dla naszych dzieci na co dzień? Są to te, których stosowanie będzie egzekwowane od nich podczas pobytu w grupie rówieśniczej:
1.      przestrzegania norm,
2.      liczenia się z opinią innych,
3.      bycia tolerancyjnym,
4.      traktowania innych z wyrozumiałością i szacunkiem,
5.      kontrolowania własnych emocji,
6.      rozmawiania, czyli słuchania (uważnego, ze zrozumieniem i skoncentrowaniem się na rozmówcy) oraz dyskutowania, ale bez narzucania swojego zdania,
7.      rozwiązywania konfliktów, negocjowania,
8.      rezygnowania z własnych, egocentrycznych celów na rzecz zachowań, akceptowanych przez grupę.

W tym małym poradniku będziemy podpowiadać Państwu, Drodzy Rodzice, jak rozmawiać z dziećmi poprzez zabawę i nie tylko, aby pomóc im nabyć najważniejszej umiejętności w życiu – społecznej.
Ciąg dalszy nastąpi …

Zapraszamy!