czwartek, 25 maja 2017

„Piękna nasza Polska cała”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Piękna nasza Polska cała”
Cele Konkursu:
- rozwijanie plastycznej twórczości dziecięcej,
- odzwierciedlenie w formie plastycznej uroków naszego kraju (budowle, miejsca, krajobrazy),
-Pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi i odpowiedzialności za „swoją małą ojczyznę”,
-Zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie własnej historii,
-Ukazanie młodemu pokoleniu wartości historycznych ich miejsca pochodzenia, piękna swojego regionu, miejscowości, ulicy, itp.,
-Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych swojej „małej ojczyzny”.

Regulamin:
1.Konkurs przeznaczony dla uczniów świetlicy klas IV- VI.
2. Format pracy: A – 4, technika dowolna.
3.Uczeń może oddać maksymalnie 2 prace konkursowe.
4.Praca powinna być wykonana samodzielnie.
5.Termin składania prac do 09. 06.2017r. do wychowawców świetlicy klas IV – VI.
6.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dn. 12.06.2017 r. 


Wychowawcy świetlicy klas IV – VI serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie!
Natalia Palczak, Diana MaziarzBrak komentarzy:

Prześlij komentarz