piątek, 19 maja 2017

Pszczoła w życiu człowieka
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie oraz Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Bolkowie ogłaszają konkurs plastyczny „Pszczoła w życiu człowieka”

Cele Konkursu:
- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej,
- umożliwienie młodym twórcom z różnych środowisk konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół
- ich znaczenie dla życia człowieka i przyrody
- zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek

Warunki uczestnictwa
~ kategorie:
1. – Przedszkola 3-6 lat
2. - Klasy 1 - 3 Szkoły Podstawowej
3. - Klasy 4 - 6 Szkoły Podstawowej
4. - Klasy I – III Gimnazjum

Składanie Prac
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać lub dostarczyć osobiście - max 2 prace wykonaną dowolną techniką:
- malarstwo (akwarela, tempera, gwasz)
- rysunek (ołówek, węgiel - zabezpieczony przed ścieraniem)
- kolaż
- format pracy : A4, A3 lub większy

Prace winny być na odwrocie opatrzone metką wg załączonego wzoru.
Prace nie posiadające wymaganych informacji nie będą oceniane przez komisję.
Nie będą oceniane również prace zbiorowe.

Prace należy dostarczyć do 26 maja 2017 (piątek) do  świetlicy szkolnej

Ogłoszenie Wyników
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.domkultury-bolkow.pl

Wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 czerwca (niedziela) 2017 r. w Domu Kultury w Bolkowie o godz. 11:30 - w przerwie między wykładami dla pszczelarzy.
Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz