czwartek, 24 września 2015

Konkurs plastyczny "Szal Pani Jesieni"


Organizator:
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków

CELE KONKURSU:
- rozwijanie zdolności twórczych
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
- utrwalenie piękna polskiej przyrody
- kształtowanie umiejętności estetycznego i pomysłowego łączenia ze sobą materiałów przyrodniczych

REGULAMIN KONKURSU:
·         Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Bolków.
·         Technika wykonania pracy: przestrzenna, z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, długość szala maksymalnie 150 cm.
·         Forma pracy: indywidualna z pomocą rodziców.
·         Termin składania prac: do 13.10.2015r.
·         Przy ocenie ustala się podział na kategorie:  przedszkola i klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum.
·         Organizatorzy dokonują oceny i wyboru 3 najciekawszych prac w każdej kategorii. Mogą przyznać wyróżnienia.
·         Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
·         Rozstrzygnięcie konkursu 22.10.2015r.
·         Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentacji.
·         Każda praca powinna mieć przymocowaną metryczkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę z numerem telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna.

Prace można wykonać lub składać w świetlicy szkolnej I-III i IV-VI w terminie 13.10.2015r.