poniedziałek, 30 stycznia 2017

KONKURS WALENTYNKOWY

Świetlica klas IV – VI zaprasza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie do wzięcia udziału w konkursie
PLASTYCZNYM NA WYKONANIE KARTKI WALENTYNKOWEJ Z ŻYCZENIAMI.

REGULAMIN KONKURSU
1. CELE KONKURSU.
·         Uczczenie Dnia Święta Zakochanych i pamięci o św. Walentym.
·         Inspirowanie twórczości plastycznej.
·         Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku polskim.
·         Odkrywanie talentów literackich i plastycznych.
2. ZASADY UCZESTNICTWA.
1.Organizatorem konkursu są wychowawcy świetlicy klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
2. Podmiotem konkursu jest wykonanie karty walentynkowej dowolną techniką z dowolnych materiałów.
3. Praca powinna zawierać krótki literacki tekst dotyczący wyrażania uczuć.
4.Każdy uczestnik konkursu powinien pracę wykonać samodzielnie.
5.W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież, dorośli.
3. TERMINY.
·         Prace należy składać do 10.02.2017 r. w świetlicy klas IV – VI.
·         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.02.2017 r.
4. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
·         Oceniane będą: pomysł, estetyka wykonania i kolorystyka.


niedziela, 29 stycznia 2017

Konkurs "Zimowe barwy"

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bolkowie
 
ogłasza konkurs plastyczny pt. ZIMOWE BARWY
 
CELE KONKURSU
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
- oddanie uczucia fascynacji przyrodą za pomocą różnych technik,
- uwrażliwienie na piękno naturalnych barw o tej porze roku
- poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy,
 
PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH: 1. Przedszkola,
2. Klasy I - III SP,
3. Klasy IV - VI SP,
4. Gimnazjum w Bolkowie
 
 
PRZEDMIOTEM KONKURSU - są prace przedstawiające nasze najbliższe otoczenie z uwzględnieniem pory roku.
TECHNIKA WYKONANIA - rysunek,
malarstwo, grafika i inne. Prace przestrzenne nie będą oceniane  FORMAT PRACY –- A3 lub A2
Każda praco na odwrocie powinna być opisana  TERMIN nadsyłania prac do dnia 07. 02 (wtorek) 2017

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi w
dniu 3 marca (piątek) 2017 o godz. 16 00
w Domu Kultury w Bolkowie. Laureaci konkursu zostaną
powiadomieni telefonicznie bądź listownie. Wyniki
konkursu będzie można śledzić na stronie
www.domkultury-bolkow.pl
Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.

Konkurs "Jedno słowo - kilka znaczeń"