piątek, 13 stycznia 2017

KONKURS "NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI"


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”

postaci z baśni, bajek, fantasy, mitów...
Wyobraźnia ludzka od zarania dziejów pobudza ludzi do twórczości. Świat sztuki wypełniony jest licznymi przedstawieniami istot boskich, demonicznych, nieziemsko szczęśliwych, leśnych, magicznych, opiekuńczych, tajemniczych, płochliwych, groźnych lub nieszczęśliwych i zagu-bionych. Wykreuj postać, która będzie wytworem Twojej wyobraźni –  świata lub tajemniczej rzeczywistości zupełnie odmiennej od tej, którą znamy z życia. Użyj do tego możliwości jakie daje Ci wyobraźnia, literatura, film, gra komputerowa, sztuka, mitologia (skandynawska, celtycka, grecka, rzymska, egipska, prekolumbijska, anglosaska, słowiańska), religia, legenda, baśń, fantasy. Skorzystaj z dostępnych Ci technik plastycznych i stwórz swojego elfa, krasnoluda, trolla, goblina, smoka, wiedźmę, anioła, apsarę, fauna, kobolda, gargulca, centaura, jednorożca, driadę w kon-tekście otaczającej ich rzeczywistości inspirowanej przyrodą, architekturą bądź abstrakcją.

Cele konkursu
*  Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w rysunku, grafice, malarstwie, tkaninie artystycznej.
*  Popularyzacja działalności artystycznej dzieci i młodzieży,
*  Propagowanie twórczości jako sposobu dzielenia się z własną wyobraźnią
*  Szeroko rozumiane działania profilaktyczne
*  Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także wychowanków domów kultury, świetlic oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 
Kategorie wiekowe
B    klasy 0-III szkół podstawowych
C    klasy IV-VI szkół podstawowych
D    klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Technika i format
*   techniki dowolne (rysunek, grafika, malarstwo, pastel, batik itp.) format A4, A3, A2

NIE PRZYJMUJEMY PRAC CERAMICZNYCH I PRZESTRZENNYCH.

Termin oddania prac: 23.01.2017 do świetlicy I-III i IV-VI
            Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz