poniedziałek, 30 stycznia 2017

KONKURS WALENTYNKOWY

Świetlica klas IV – VI zaprasza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie do wzięcia udziału w konkursie
PLASTYCZNYM NA WYKONANIE KARTKI WALENTYNKOWEJ Z ŻYCZENIAMI.

REGULAMIN KONKURSU
1. CELE KONKURSU.
·         Uczczenie Dnia Święta Zakochanych i pamięci o św. Walentym.
·         Inspirowanie twórczości plastycznej.
·         Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku polskim.
·         Odkrywanie talentów literackich i plastycznych.
2. ZASADY UCZESTNICTWA.
1.Organizatorem konkursu są wychowawcy świetlicy klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
2. Podmiotem konkursu jest wykonanie karty walentynkowej dowolną techniką z dowolnych materiałów.
3. Praca powinna zawierać krótki literacki tekst dotyczący wyrażania uczuć.
4.Każdy uczestnik konkursu powinien pracę wykonać samodzielnie.
5.W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież, dorośli.
3. TERMINY.
·         Prace należy składać do 10.02.2017 r. w świetlicy klas IV – VI.
·         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.02.2017 r.
4. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
·         Oceniane będą: pomysł, estetyka wykonania i kolorystyka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz