wtorek, 29 listopada 2016

FAIR - PLAY

W świetlicy klas IV - VI nie ma czasu na nudę. Oprócz zajęć plastycznych i manualnych uczniowie spędzają również aktywnie czas bawiąc się przy muzyce, grając w sportowe gry zespołowe i integracyjne, ucząc się zasad fair - play.czwartek, 24 listopada 2016

konkurs "Kartka świąteczna"


Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie ogłasza konkurs plastyczny na:

„KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

Cele konkursu:
Rozwijanie wrażliwości plastycznej, poznawanie różnych technik plastycznych, popularyzacja zanikającego zwyczaju wysyłania kartek świątecznych

Uczestnicy konkursu;
- Przedszkola
- Klasy I-III
- Klasy IV-VI

Format prac i technika wykonania

- Format prac 21-15 lub 42-30 cm
- Technika wykonania dowolna
- Wszystkie materiały użyte do wykonania kartki powinny umożliwić wysłanie jej jako listu. Nie można wykorzystywać elementów przestrzennych, brudzących, klejących i źle przymocowanych. Należy przewidzieć miejsce na życzenia świąteczne

Kartka powinna zawierać opis:
Imię i nazwisko autora, wiek/klasę, adres placówki, imię nazwisko opiekuna oraz numer telefonu.

Termin nadsyłania
Termin nadsyłania prac 02 12. 2016 (piątek) na adres :

GMOKSiR w Bolkowie
59-420 Bolków;
ul. Szpitalna 16

lub do świetlicy szkolnej

Wyniki konkursu
O wynikach konkursu powiadomimy Państwa telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dn.11. 12. 2016 (niedziela) o godzinie 13: 30 w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Konkurs "Szopka Bożonarodzeniowa"


XIV Edycja Konkursu Plastycznego

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2016

ORGANIZATOR
Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie,
ul. Szpitalna 16

Cele konkursu:

- Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
- Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
- Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia;
- Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

TEMATYKA
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Oceniane będą:
nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Uczestnicy
Komisja będzie oceniać  prace w czterech kategoriach wiekowych:
-Kat. I-przedszkola
-Kat. II-kl. I -III
-Kat. III-kl. IV  -VI
-Gimnazjum

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:
Imię i nazwisko autora, wiek/ klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu.

Termin
Prace należy dostarczyć do GMOKSiR w Bolkowie do dnia 2grudnia (piątek) 2016r.
do świetlicy szkolnej

Wystawa pokonkursowa
Informacja o wynikach konkursu będzie udostępniona na stronie
 
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 11grudnia2016r.(niedziela) o godz.13 30w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

poniedziałek, 21 listopada 2016

Konkurs plastyczny "Miś"


ŚWIETLICOWY  KONKURS
„MIŚ”

CELE KONKURSU:
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
- poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy,
- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci,
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

KATEGORIA:
- klasy I-III SP Bolków

TECHNIKA WYKONANIA:
- wyklejanka, wydzieranka dowolnymi materiałami: np. bibułą, papierem, materiałem, pluszem, watą, plasteliną, cekinami i innymi według pomysłu dzieci

FORMAT PRACY:
- kartka A4

PRACA INDYWIDUALNA

TERMIN:
- oddanie prac do 5 grudnia 2016r. (poniedziałek) do świetlicy I-III

ORGANIZATOR:  ŚWIETLICA I-III

piątek, 18 listopada 2016

Konkurs "Jesienne Barwy"Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bolkowie


ogłasza konkurs plastyczny pt.

JESIENNE BARWY

CELE KONKURSU


- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
- oddanie uczucia fascynacji przyrodą za pomocą różnych technik,
- uwrażliwienie na piękno naturalnych barw, które daruje nam jesień,
- poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy,


PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH:

1. Przedszkola,

2. Klasy I - III SP,

3. Klasy IV - VI SP,

4. Gimnazjum w Bolkowie


PRZEDMIOTEM KONKURSU - są prace przedstawiające nasze najbliższe otoczenie z uwzględnieniem pory roku.

TECHNIKA WYKONANIA - rysunek,
malarstwo, grafika i inne. Prace przestrzenne nie będą
oceniane


FORMAT PRACY –- A3 lub A2

PRACE ZBIOROWE - nie będą oceniane.

OPIS PRC - Prace należy opisać na odwrocie
imieniem i nazwiskiem, klasą, należy podać tytuł
pracy, adres placówki oraz imię i nazwisko
prowadzącego.


TERMIN nadsyłania prac do dnia 23 listopada
(środa) 2016 r.

UROCZYSTE OGŁOSZENNIE WYNIKÓW nastąpi w
dniu 29 listopada (wtorek) 2016 o godz. 16 00
po otwarciu wystawy w Domu Kultury w Bolkowie.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni
telefonicznie bądź listownie. Wyniki konkursu
będzie można śledzić na stronie:

www.domkultury-bolkow.pl
Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.
 


Zwięrzątka origami
Święto Niepodległości