poniedziałek, 7 listopada 2016

KONKURS POETYCKI DLA KLAS IV - VI

Wychowawcy świetlicy klas IV – VI wraz z nauczycielami języka polskiego z okazji Dnia Życzliwości zapraszają wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w konkursie literackim na
„ŚWIETLICOWĄ RYMOWANKĘ – Z KULTURĄ ZA PAN BRAT”
I. Cele konkursu:
·         -odkrywanie talentów polonistycznych,
·       -  rozbudzanie miłości do języka polskiego oraz zainteresowań literackich,
·        - rozbudzenie ambicji i woli szlachetnej rywalizacji,
·        - kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli,
·        - kształtowanie kreatywnych postaw,
·       - propagowanie właściwych wzorców zachowania,
·         -wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych,
·        - wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad kulturalnego zachowania się,
·         -kształtowanie umiejętności kulturalnego współżycia z ludźmi.
II. Organizacja konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV– VI Szkoły Podstawowej  w Bolkowie.
2. Termin składania prac: do 09 grudnia 2016 r.  Prace dostarczyć należy do wychowawców świetlicy klas IV – VI lub polonistów.
3. Uczniowie zgłaszają do konkursu wiersz lub krótkie rymowanki na temat stosowania zwrotów grzecznościowych, zasad kulturalnego zachowania się, życzliwości.
4. Zwycięskie rymowanki opublikowane zostaną w gazetce szkolnej i na świetlicowym blogu.
III. Jury konkursu będzie oceniało prace pod względem:
·         -godności utworu z tematem,
·         -poprawności językowej (ortograficzna, gramatyczna, interpunkcyjna, leksykalna, stylistyczna),
·         -oryginalności utworu.
Wychowawcy świetlicy:

Natalia Palczak, Diana Maziarz 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz