piątek, 18 listopada 2016

Konkurs "Jesienne Barwy"Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bolkowie


ogłasza konkurs plastyczny pt.

JESIENNE BARWY

CELE KONKURSU


- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
- oddanie uczucia fascynacji przyrodą za pomocą różnych technik,
- uwrażliwienie na piękno naturalnych barw, które daruje nam jesień,
- poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy,


PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH:

1. Przedszkola,

2. Klasy I - III SP,

3. Klasy IV - VI SP,

4. Gimnazjum w Bolkowie


PRZEDMIOTEM KONKURSU - są prace przedstawiające nasze najbliższe otoczenie z uwzględnieniem pory roku.

TECHNIKA WYKONANIA - rysunek,
malarstwo, grafika i inne. Prace przestrzenne nie będą
oceniane


FORMAT PRACY –- A3 lub A2

PRACE ZBIOROWE - nie będą oceniane.

OPIS PRC - Prace należy opisać na odwrocie
imieniem i nazwiskiem, klasą, należy podać tytuł
pracy, adres placówki oraz imię i nazwisko
prowadzącego.


TERMIN nadsyłania prac do dnia 23 listopada
(środa) 2016 r.

UROCZYSTE OGŁOSZENNIE WYNIKÓW nastąpi w
dniu 29 listopada (wtorek) 2016 o godz. 16 00
po otwarciu wystawy w Domu Kultury w Bolkowie.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni
telefonicznie bądź listownie. Wyniki konkursu
będzie można śledzić na stronie:

www.domkultury-bolkow.pl
Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz