czwartek, 24 listopada 2016

konkurs "Kartka świąteczna"


Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie ogłasza konkurs plastyczny na:

„KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

Cele konkursu:
Rozwijanie wrażliwości plastycznej, poznawanie różnych technik plastycznych, popularyzacja zanikającego zwyczaju wysyłania kartek świątecznych

Uczestnicy konkursu;
- Przedszkola
- Klasy I-III
- Klasy IV-VI

Format prac i technika wykonania

- Format prac 21-15 lub 42-30 cm
- Technika wykonania dowolna
- Wszystkie materiały użyte do wykonania kartki powinny umożliwić wysłanie jej jako listu. Nie można wykorzystywać elementów przestrzennych, brudzących, klejących i źle przymocowanych. Należy przewidzieć miejsce na życzenia świąteczne

Kartka powinna zawierać opis:
Imię i nazwisko autora, wiek/klasę, adres placówki, imię nazwisko opiekuna oraz numer telefonu.

Termin nadsyłania
Termin nadsyłania prac 02 12. 2016 (piątek) na adres :

GMOKSiR w Bolkowie
59-420 Bolków;
ul. Szpitalna 16

lub do świetlicy szkolnej

Wyniki konkursu
O wynikach konkursu powiadomimy Państwa telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dn.11. 12. 2016 (niedziela) o godzinie 13: 30 w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz