czwartek, 24 listopada 2016

Konkurs "Szopka Bożonarodzeniowa"


XIV Edycja Konkursu Plastycznego

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2016

ORGANIZATOR
Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie,
ul. Szpitalna 16

Cele konkursu:

- Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
- Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
- Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia;
- Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

TEMATYKA
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Oceniane będą:
nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Uczestnicy
Komisja będzie oceniać  prace w czterech kategoriach wiekowych:
-Kat. I-przedszkola
-Kat. II-kl. I -III
-Kat. III-kl. IV  -VI
-Gimnazjum

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:
Imię i nazwisko autora, wiek/ klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu.

Termin
Prace należy dostarczyć do GMOKSiR w Bolkowie do dnia 2grudnia (piątek) 2016r.
do świetlicy szkolnej

Wystawa pokonkursowa
Informacja o wynikach konkursu będzie udostępniona na stronie
 
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 11grudnia2016r.(niedziela) o godz.13 30w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz