poniedziałek, 29 lutego 2016

Zajęcia o przyjaźni

 
 
 
 
 
 
 

Konkurs na pisankę-kraszankę "Wielkanocne jajo 2016"

Regulamin konkursu:

A. Konkurs jest formą prezentacji wielkanocnej plastyki obrzędowej (zdobienie jajek).

B. Kategorie wiekowe:
- przedszkola
- klasy I-III
- klasy IV-VI
- gimnazjum

C. Praca powinna być samodzielnie wykonana w wybranej technice ręcznej.

D. Celem konkursu jest promowanie tradycji. Kierując się tematem konkursu, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, pomysłowość.

Prosimy o nie nadsyłanie "pełnych" jajek z naturalną zawartością.

E. Każdy uczestnik może dostarczyć po 3 prace.

F. Prace należy dostarczyć do dnia 14 marca 2016r. (poniedziałek) do świetlicy szkolnej.

G. Organizator: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie

piątek, 26 lutego 2016

Miło spędzony czas :)


Dziękujemy Julii M., Lenie W., Oli K. , Grzesiowi M., Pawłowi D.,Ignacemu K. oraz ich rodzicom za podarowane do świetlicy zabawki i materiały do zajęć.

piątek, 19 lutego 2016

Wyniki konkursu - KARMNIK DLA PTAKÓW

Przedstawiamy wyniki konkursu na najładniejszy KARMNIK DLA PTAKÓW:
Kategoria klas I - III 
I miejsce: Filip Maziarz - klasa 1 e 
II miejsce: Wiktoria Kimaczyńska - klasa 1 e 

Kategoria klas IV - VI 
I miejsce: Olga Bujak - klasa 4 b 
II miejsce: Kinga Kazimierska - klasa 4 b
III miejsce: Aleksandra Kapłun - klasa 4 b 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

KONKURS - KOSZYCZEK WIELKANOCNY

1. Organizator: wychowawcy świetlicy klas IV – VI.
2. Cele konkursu :
a) kultywowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,
b) wspieranie kreatywności i twórczości uczniów.
3. Warunki udziału:
a) Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie,
 b) Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do świetlicy klas IV – VI pracy w formie przestrzennej,
c) Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 11 marca 2016 r.
d) Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
e) Przy ocenianiu pod uwagę brane będą: wygląd ogólny koszyka wielkanocnego, kreatywność i pomysłowość przy wykonywaniu ozdób koszyka.


5. Rozstrzygnięcie konkursu  - 18 marca 2016 r. 

Wychowawcy świetlicy:
Natalia Palczak
Diana Maziarz
Marta Jabłońska 

czwartek, 18 lutego 2016

Sport to zdrowie!

Sport to zdrowie! 
Pod takim hasłem uczniowie świetlicy klas IV - VI uczestniczyli 17 lutego w zajęciach przeprowadzonych przez wychowawczynie: Natalię Palczak i Dianę Maziarz. Po pogadance na temat konieczności uprawiania sportów oraz wpływu aktywności fizycznej na zdrowie młodych ludzi wychowankowie wykonali prace plastyczne. Nie mogło zabraknąć również zajęć ruchowych, które były dla uczniów świetną zabawą i relaksem.
Opracowała: Natalia Palczak środa, 17 lutego 2016

K O N K U R S "UROKI ZIMY – BAŁWAN"

ZIMA, ZIMA, ZIMA.....PADA, PADA ŚNIEG :)


ZMIANA TERMINU DOSTARCZANIA PRAC NA KONKURS !

                            K O N K U R S
                      UROKI ZIMY – BAŁWAN

Organizatorem konkursu jest świetlica klas I – III .
Cele konkursu :
1.Zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnej zabawy, oraz aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.
2. Rozbudzanie kreatywności dzieci.
3. Współpraca rodziców ze świetlicą.
Zasady udziału w konkursie :
1.      W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
2.     Forma pracy :indywidualna, fotografia ulepionego przez dzieci,( przy pomocy dorosłych) bałwana ze śniegu.
3.      Zdjęcia należy przekazać w formie papierowej do świetlicy klas I-III  lub w formie elektronicznej na adres  barbaratwardysko@wp.pl .
4.     Termin dostarczania prac :  do 29 II 2016 r.
5.     Praca musi zawierać dane dziecka (imię, nazwisko, klasę , datę i miejsce wykonania oraz imię i nazwisko opiekuna ).
6.     Prace będą oceniane przez komisję w składzie : nauczyciele świetlic, pedagog szkolny i wybrane losowo dzieci: 3 osoby z kl. I-III i 3 osoby z kl. IV-VI.
7.      Ogłoszenie wyników 08.03.2016 r.
8.      Przewidziane są nagrody za najciekawsze pomysły i wykonanie śniegowego bałwana.

Zapraszamy  do udziału w konkursie i życzymy wspaniałej zabawy !


KONKURS PLASTYCZNY...

“Tradycje i obyczaje wielkanocne
 – od Niedzieli Palmowej do Lanego Poniedziałku”

REGULAMIN
Praca powinna przedstawiać  jedną lub kilka scen przedstawiających obyczaje związane z okresem  wielkanocnym.

Warunki konkursu:
- praca w formie płaskiej o rozmiarze A3 lub A4
- jeden autor może dostarczyć 1 pracę
- technika dowolna (pastele, farby, kredki, wycinanki, wyklejanki...)
- wszystkie prace muszą być czytelnie opisane wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora pracy
Wiek(klasa):
Nazwa szkoły lub placówki, w której wykonano pracę
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

Na prace czekamy do 15 marca 2016 r.
Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody w kategoriach wiekowych: kategoria I (wiek przedszkolny), kategoria II ( kl. I-III), Kategoria III (kl. IV-VI), kategoria IV (gimnazjum), kategoria V (szkoły ponadgimnazjalne).

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Internecie na stronie:bibliotekabolkow.blogspot.com

Ogłoszenie wyników 22 marca 2016 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania  prac konkursowych.
Prace przechodzą na własność organizatora.

Prace można wykonać lub składać w świetlicy: I-III i IV-VI.


poniedziałek, 8 lutego 2016

Wycieczka do Starej Kopalni w Wałbrzychu

Podczas ferii zimowych wybraliśmy się z uczniami do Starej Kopalni znajdującej się w Wałbrzychu. Zwiedziliśmy łaźnię łańcuszkową, lampownię, kuźnię, maszynownię, podziemną sztolnię oraz byliśmy także na wieży, z której widać cały obiekt kopalni.