piątek, 19 lutego 2016

KONKURS - KOSZYCZEK WIELKANOCNY

1. Organizator: wychowawcy świetlicy klas IV – VI.
2. Cele konkursu :
a) kultywowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,
b) wspieranie kreatywności i twórczości uczniów.
3. Warunki udziału:
a) Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie,
 b) Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do świetlicy klas IV – VI pracy w formie przestrzennej,
c) Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 11 marca 2016 r.
d) Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
e) Przy ocenianiu pod uwagę brane będą: wygląd ogólny koszyka wielkanocnego, kreatywność i pomysłowość przy wykonywaniu ozdób koszyka.


5. Rozstrzygnięcie konkursu  - 18 marca 2016 r. 

Wychowawcy świetlicy:
Natalia Palczak
Diana Maziarz
Marta Jabłońska 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz