poniedziałek, 29 lutego 2016

Konkurs na pisankę-kraszankę "Wielkanocne jajo 2016"

Regulamin konkursu:

A. Konkurs jest formą prezentacji wielkanocnej plastyki obrzędowej (zdobienie jajek).

B. Kategorie wiekowe:
- przedszkola
- klasy I-III
- klasy IV-VI
- gimnazjum

C. Praca powinna być samodzielnie wykonana w wybranej technice ręcznej.

D. Celem konkursu jest promowanie tradycji. Kierując się tematem konkursu, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, pomysłowość.

Prosimy o nie nadsyłanie "pełnych" jajek z naturalną zawartością.

E. Każdy uczestnik może dostarczyć po 3 prace.

F. Prace należy dostarczyć do dnia 14 marca 2016r. (poniedziałek) do świetlicy szkolnej.

G. Organizator: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz