środa, 17 lutego 2016

KONKURS PLASTYCZNY...

“Tradycje i obyczaje wielkanocne
 – od Niedzieli Palmowej do Lanego Poniedziałku”

REGULAMIN
Praca powinna przedstawiać  jedną lub kilka scen przedstawiających obyczaje związane z okresem  wielkanocnym.

Warunki konkursu:
- praca w formie płaskiej o rozmiarze A3 lub A4
- jeden autor może dostarczyć 1 pracę
- technika dowolna (pastele, farby, kredki, wycinanki, wyklejanki...)
- wszystkie prace muszą być czytelnie opisane wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora pracy
Wiek(klasa):
Nazwa szkoły lub placówki, w której wykonano pracę
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

Na prace czekamy do 15 marca 2016 r.
Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody w kategoriach wiekowych: kategoria I (wiek przedszkolny), kategoria II ( kl. I-III), Kategoria III (kl. IV-VI), kategoria IV (gimnazjum), kategoria V (szkoły ponadgimnazjalne).

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Internecie na stronie:bibliotekabolkow.blogspot.com

Ogłoszenie wyników 22 marca 2016 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania  prac konkursowych.
Prace przechodzą na własność organizatora.

Prace można wykonać lub składać w świetlicy: I-III i IV-VI.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz