środa, 17 lutego 2016

K O N K U R S "UROKI ZIMY – BAŁWAN"

ZIMA, ZIMA, ZIMA.....PADA, PADA ŚNIEG :)


ZMIANA TERMINU DOSTARCZANIA PRAC NA KONKURS !

                            K O N K U R S
                      UROKI ZIMY – BAŁWAN

Organizatorem konkursu jest świetlica klas I – III .
Cele konkursu :
1.Zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnej zabawy, oraz aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.
2. Rozbudzanie kreatywności dzieci.
3. Współpraca rodziców ze świetlicą.
Zasady udziału w konkursie :
1.      W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
2.     Forma pracy :indywidualna, fotografia ulepionego przez dzieci,( przy pomocy dorosłych) bałwana ze śniegu.
3.      Zdjęcia należy przekazać w formie papierowej do świetlicy klas I-III  lub w formie elektronicznej na adres  barbaratwardysko@wp.pl .
4.     Termin dostarczania prac :  do 29 II 2016 r.
5.     Praca musi zawierać dane dziecka (imię, nazwisko, klasę , datę i miejsce wykonania oraz imię i nazwisko opiekuna ).
6.     Prace będą oceniane przez komisję w składzie : nauczyciele świetlic, pedagog szkolny i wybrane losowo dzieci: 3 osoby z kl. I-III i 3 osoby z kl. IV-VI.
7.      Ogłoszenie wyników 08.03.2016 r.
8.      Przewidziane są nagrody za najciekawsze pomysły i wykonanie śniegowego bałwana.

Zapraszamy  do udziału w konkursie i życzymy wspaniałej zabawy !


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz