piątek, 24 marca 2017

WARSZTATY KULINARNE W ŚWIETLICY IV-VI W RAMACH "DNIA TALENTÓW"...

KONKURS! KONKURS! KONKURS! "KOMIKS WIELKANOCNY"

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną
z naszej gminy
do wzięcia udziału w konkursie
na Komiks Wielkanocny.
 

REGULAMIN KONKURSU:


1.     Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej od kl. IV  szkoły podstawowej do III gimnazjum.
2.     Tematem konkursu jest polska tradycja wielkanocna (od Niedzieli Palmowej do Lanego Poniedziałku) w formie komiksu (sprawdź co to jest komiks).
3.     Technika wykonania: grafika komputerowa, rysunek ręczny.
4.     Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową: Format A4,
minimum 2 strony, max – 6 stron (nie kartek).
5.     Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne.
6.     Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.
7.     Zgłoszony komiks powinien zostać opisany: tytuł pracy, dane autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu, opiekun.
8.     Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
9.     Komiksy oceniać będzie profesjonalne jury.
10.  Termin składania prac do 20 kwietnia.
11.   Wyniki zostaną ogłoszone na blogu i w bibliotece 15 maja.
12.    Przewiduje się dwie kategorie wiekowe:
      -dzieci ze szkoły podstawowej
      -gimnazjum
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację prac i zamieszczenie danych osobowych.
14.      Uwagi można zgłaszać do organizatora:
 
Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Bolków
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
ul. Rynek 36
Tel. 75 74 13 219

niedziela, 19 marca 2017

Konkurs "Wielkanocne jajo 2017"

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie ogłasza konkurs na:
Pisankę – Kraszankę
„WIELKANOCNE JAJO 2017” 

Zwyczaj malowania jajek narodził się w Persji. Najstarsze polskie pisanki pochodzą z końca X w. Odnaleziono je podczas wykopalisk archeologicznych na opolskiej wyspie Ostrówek, gdzie odkryto pozostałości grodu Słowiańskiego. Dziś mamy przyjemność kontynuować tę wiekową tradycję i zdobić jaja naszego autorskiego pomysłu.

A. Konkurs jest formą prezentacji wielkanocnej plastyki obrzędowej (zdobienie jajek).

B. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
- Przedszkola
- klasy I – III
- Klasy IV – VI
- Gimnazjum

C. Praca powinna być wykonana samodzielnie w wybranej technice ręcznej.

D. Celem konkursu jest promowanie tradycji. Kierując się tematem konkursu, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, pomysłowość. Prosimy o nie nadsyłanie „pełnych” jajek z naturalną zawartością.

E. Każdy uczestnik może dostarczyć po 3 prace.

F. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane autora oraz opiekuna (wypełniać drukowanym pismem, ważne jest, aby była odpowiednio przymocowana, co pomoże Organizatorom w uniknięciu kłopotów z identyfikacją autora pracy). Brak niektórych danych lub błędnie podane na karcie spowodują dyskwalifikację pracy.

G. Prace należy dostarczyć do dnia 3 kwietnia (poniedziałek) 2017 roku do świetlicy szkolnej.

Autorzy najciekawszych prac otrzymają od organizatora nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Natomiast wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w holu (I piętro) w czasie trwania Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie się w dniu 9 kwietnia (niedziela) o godz. 13:00