niedziela, 14 maja 2017

Najciekawsza architektura w mojej miejscowości

Znalezione obrazy dla zapytania zamek bolków szkic
Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „NAJCIEKAWSZA ARCHITEKTURA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

Organizator konkursu: 1. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.

Cele konkursu:
1. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.
2. Rozwijanie zainteresowań historią Gminy Bolków oraz ochroną zabytków wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie kreatywności i popularyzowanie działań plastycznych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach

2. Kategoria
I - Przedszkola
II - klasy I – III
III - klasy IV – VI
IV - Gimnazjum

3. Prace na konkurs muszą być samodzielnie wykonane techniką malarską,
format pracy - A4 lub większy.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych oraz wykonanych inną techniką.

4. Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.

5. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych, takie prace nie będą oceniane przez Jury.

6. Każda praca musi posiadać naklejoną na odwrocie informacje zawierającą dane wskazane na metryczce.

7. Prace konkursowe należy przekazywać zapakowane płasko, niezrolowane.

8. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 Organizacja i terminy:

1. Konkurs plastyczny realizowany jest przez przedszkola, ośrodek kultury, świetlice wiejskie oraz szkoły działające na terenie Gminy Bolków.

2. Prace należy przekazać najpóźniej do 22 maja (poniedziałek) 2017 r. do świetlicy szkolnej

3. Spośród wszystkich prac przekazanych zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa wyłoni w każdej kategorii po trzech laureatów konkursu oraz może wytypować po 2 prace do wyróżnienia.

4. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani zaskarżeniu.

5. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „RODZINNEGO PIKNIKU EKOLOGICZNEGO” w dniu 3 czerwca (sobota) 2017 r. o godz. 13:00 na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (basen).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz