poniedziałek, 5 października 2015

KONKURS PLASTYCZNY „ JESIENNE BARWY”


 ORGANIZATOR: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.

CELE KONKURSU - prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, - oddanie uczucia fascynacji przyrody za pomocą technik - uwrażliwienie na piękno naturalnych barw, które daruje nam jesień, - poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy.

 PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH: 1. Przedszkola, 2. Klasy I - III SP, 3. Klasy IV - VI SP, 4. Gimnazjum w Bolkowie PRZEDMIOTEM KONKURSU - są prace przedstawiające nasze najbliższe otoczenie z uwzględnieniem pory roku.

TECHNIKA WYKONANIA - rysunek, malarstwo, grafika.

UWAGA: Prace z przyklejanych liści, traw, materiałów sypkich oraz wyklejanek bibułkowych nie będą brane pod uwagę w ocenach konkursowych ! Każdy uczestnik nadsyła jedną pracę.

FORMAT PRACY - A3 lub A2 PRACE ZBIOROWE - nie będą oceniane.

OPIS PRAC - Prace należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą, należy podać tytuł pracy, adres placówki oraz imię i nazwisko prowadzącego.

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW nastąpi w  dniu 23 października (piątek)  o godz, 16 00. po otwarciu wystawy w Domu kultury w Bolkowie. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź listownie. Wyniki konkursu będzie można śledzić na stronie: www.domkultury-bolkow.pl Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.

Prace można wykonać lub składać w świetlicy I-III i IV-VI w terminie do 16.10.2015r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz