poniedziałek, 7 maja 2012

Konkurs Łowcy Talentów

Świetlicowy Konkurs Talentów

Adresaci konkursu:  uczniowie klas 1-6
Forma prezentacji:  indywidualna lub grupowa
                              (każdy uczeń może wystąpić tylko jeden raz)
Cele konkursu:
  • prezentacja własnych talentów
  • rozwijanie uzdolnień i wyobraźni dzieci
  • zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania wolnego czasu
Termin przyjmowania zgłoszeń:  do 1 VI 2012 r. w świetlicy szkolnej
Termin konkursu:  od 5 VI do 15 VI 2012 r.
Miejsce konkursu:  świetlica szkolna
Wyniki konkursu:  19 VI 2012 r. w świetlicy szkolnej lub na stronie internetowej www.swietlicaspbolkow.blogspot.com 
  
PRZYJDŹ I ZAPREZENTUJ SWÓJ TALENT!
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz