poniedziałek, 9 maja 2016

KONKURS "Pszczoła w życiu człowieka"


 
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie
oraz Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Bolkowie

ogłaszają konkurs plastyczny
 

„Pszczoła w życiu człowieka”

Cele Konkursu

-          wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
-          rozwijanie wrażliwości plastycznych,
-          umożliwienie młodym twórcom  różnych środowisk konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych.
Warunki uczestnictwa ~ kategorie:
 
1. - Przedszkola
2. - Klasy 1 - 3 Szkoły Podstawowej
3. - Klasy 4 - 6 Szkoły Podstawowej
4. - Gimnazjum I - III
Składanie Prac
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać lub dostarczyć osobiście max 2 prace wykonaną dowolną techniką:
-          malarstwo (akwarela, tempera, gwasz)
-          rysunek (ołówek, węgiel - zabezpieczony przed ścieraniem)
-          kolaż
                  -          format pracy : A4,   A3 lub większy
Prace winny być na odwrocie opatrzone metką wg  załączonego wzoru. Prace nie posiadające wymaganych informacji nie będą oceniane przez komisję. Nie będą oceniane również prace zbiorowe.

Prace należy dostarczyć do 20 maja 2016 (piątek)   DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
Ogłoszenie Wyników
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.domkultury-bolkow.pl
Wystawa prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12 czerwca  2016 r. w Domu Kultury w Bolkowieo godz. 11:30 (- w przerwie między  wykładami dla pszczelarzy).
Prace nie będą zwracane i mogą być przez organizatora eksponowane i popularyzowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz