wtorek, 20 września 2016

"Jesienny Ekoludek"

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków zaprasza do udziału  w konkursie  „Jesienny  Ekoludek”.
Cel  konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych
 -wdrażanie do proekologicznych  zachowań
 - dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych.
 Regulamin konkursu:
1.Konkurs  przeznaczony  jest dla dzieci z przedszkoli, szkółpodstawowych i gimnazjalnych z całej  gminy.
2. Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Wielkość  Ekoludka  do  50 cm.
4. Materiały użyte  w pracy  muszą mieć charakter ekologiczny/surowce wtórne, dary jesieni.
5. Zapraszamy do pomocy rodziców.
6. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, adres i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca (praca może być wykonana tylko pod kierunkiem jednego nauczyciela).
8. Prace należy dostarczyć w dniach 17-18 października 2016r.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 października 2016 r.
10. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody,  dla opiekunów – imienne podziękowania.
11. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

                      Prace można wykonać lub składać w świetlicy IV-VI.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz