środa, 5 października 2016

KONKURS - Zrób coś twórczego z odpadu starego

Wychowawcy świetlicy IV – VI
zapraszają uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie do wzięcia udziału w konkursie
 „Zrób coś twórczego z odpadu starego”!
Cele konkursu:
ü   kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;

ü  rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów;

ü  kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby ochrony środowiska;

ü  popularyzacja dziecięcej twórczości technicznej;

ü  pobudzanie wyobraźni i kształcenie inwencji twórczej u dzieci;

Uczestnicy konkursu:
ü  konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
Warunki konkursu:
ü  Konkurs polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej z odpadów (butelek plastikowych, folii, papieru, kartonu, sznurków, baterii)

ü  Mogą to być własnoręcznie wykonane: zabawki, kukły, eko-ludki, biżuteria, wyposażenie domu, stworki, zwierzęta, elementy dekoracyjne.

ü  Wymiary pracy: dowolna, forma przestrzenna.

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:

ü  samodzielność wykonania;
ü  estetyka pracy;
ü  oryginalność, pomysłowość;
ü  ogólne wrażenie artystyczne
Termin i miejsce składania prac:
ü  Konkurs trwa od 1 października 2016 r. do 30 października 2016 r.
ü  Prace dostarczyć należy do wychowawców świetlicy klas IV – VI.

Organizatorzy konkursu:
Natalia Palczak, Diana Maziarz 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz