wtorek, 13 lutego 2018

Uwaga konkurs!!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ Zima w mojej miejscowości” 
1. Organizatorem konkursu jest Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie
 2. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji zmieniającej się przyrody oraz dostrzeganie zjawisk i zdarzeń zachodzących podczas pory roku jaką jest zima. Założeniem konkursu jest też rozwijanie kreatywności i warsztatu plastycznego wśród uczestników, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi oraz popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik.
 3. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta i Gminy Bolków w następujących kategoriach wiekowych: a. dzieci w wieku przedszkolnym b. dzieci z klas I - IV c. dzieci z klas V - VII d. młodzież gimnazjalna
4. Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu max. 2 prace.
5. Praca może być wykonana na dowolnym formacie oraz dowolną techniką (rysunek kredką, tuszem, węglem, farbami, kolaż, witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu).
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z opisem.
 7. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury do dnia 15 lutego 2018r.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.domkultury-bolkow.pl. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 lutego (piątek) o godz. 16:00 (sala widowiskowa)
 9. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu. 10. Przy ocenie prac, jury konkursu będzie brało pod uwagę: oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, samodzielność, zgodność tematyczną i pomysłowość.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
12. Prace przechodzą na własność organizatora.
 Wszelkie informacje udziela Wiesław Flaczyński,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz