poniedziałek, 16 listopada 2015

„Kartka świąteczna”

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie Organizuje konkurs plastyczny „Kartka świąteczna” 
Cele konkursu: - Rozwijanie wrażliwości plastycznej - Poznawanie rozmaitych technik - Popularyzacja zwyczaju wysyłania kartek świątecznych Uczestnicy konkursu; - Przedszkola - Klasy I-III - Klasy IV-VI. Format prac i technika wykonania - Format prac 21 x 15 lub 42 x 30 cm. - Technika wykonania dowolna . Wszystkie materiały użyte do wykonania kartki powinny umożliwić wysłanie jej jako listu. Nie można wykorzystywać elementów przestrzennych, brudzących, klejących i źle przymocowanych. Kartka powinna zawierać opis: Imię i nazwisko autora, wiek/klasę, adres placówki, imię nazwisko opiekuna oraz numer telefonu.
 Termin składania prac 10.12.2015.
Wyniki konkursu Informacja o wynikach konkursu będzie udostępniona na stronie: www.domkultury-bolkow.pl Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 grudnia (niedziela) 2015 r. o godz.13:30 w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
Prace można wykonać lub składać w świetlicy I-III i IV-IV.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz