poniedziałek, 16 listopada 2015

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2015


ORGANIZATOR Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.
 Cele konkursu: - Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; - Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej; - Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych; - Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia; -- Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.
TEMATYKA Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Do wykonania szopki nie używamy artykułów spożywczych. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 
Uczestnicy Komisja będzie oceniać prace w czterech kategoriach wiekowych: - Kat. I - przedszkola - Kat. II - kl. I - III - Kat. III - kl. IV - VI - Gimnazjum Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem: Imię i nazwisko autora, wiek/ klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu. 
Termin Prace należy dostarczyć do GMOKSiR w Bolkowie do dnia 10 grudnia (czwartek) 2015 r. Wystawa pokonkursowa Informacja o wynikach konkursu będzie udostępniona na stronie www.domkultury-bolkow.pl Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 grudnia (niedziela) 2015 r. o godz.13 30 w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Wiesław Flaczyński tel.(75) 74-13-431 Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi.
 Prace można wykonać lub składać w świetlicy I-III i IV-VI.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz