poniedziałek, 13 listopada 2017

KONKURS!!! „Kartka świąteczna”

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie
Organizuje konkurs plastyczny
„Kartka świąteczna”

-Cele konkursu:
  Rozwijanie wrażliwości i kreatywności plastycznej
  Poznawanie rozmaitych technik
  Popularyzacja zwyczaju wysyłania kartek świątecznych
-Uczestnicy konkursu;
  Przedszkola
  Klasy I-III  
Format prac i technika wykonania
Format prac 21-15
Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace.

 Technika wykonania dowolna . Wszystkie materiały użyte do wykonania kartki powinny umożliwić jej wysłanie. Nie można wykorzystywać  elementów przestrzennych, brudzących, klejących źle przymocowanych.
Kartka powinna zawierać opis:
Imię i nazwisko autora, wiek/klasę, adres placówki, imię nazwisko opiekuna oraz numer telefonu.
Termin nadsyłania
Termin nadsyłania prac upływa dn. 05.12.2017. Adres:  Domu Kultury w Bolkowie ul. Szpitalna 16
Wyniki konkursu
O wynikach konkursu powiadomimy uczestników telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dn.10.12.2017(niedziela) o godzinie 13 00 w czasie trwania kiermaszu Bożonarodzeniowego. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie  http://www.dom kultury-bolkow.pl
Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
Publikacje pracy na stronie Domu Kultury w Bolkowie
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu /zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz