poniedziałek, 13 listopada 2017

KONKURS!!! SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2017.


  
 REGULAMIN

XV Edycji Konkursu Plastycznego

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2017

ORGANIZATOR

Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie,
ul. Szpitalna 16

Cele konkursu:

- Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
- Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
- Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia;
- Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

TEMATYKA

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej szopki bożonarodzeniowej
statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Oceniane będą:

nawiązanie do tradycji, architektura,
figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Uczestnicy

Komisja będzie oceniać  prace w czterech kategoriach wiekowych
- Kat. I - kl. I - III
- Kat. II - kl. IV  - VII
- Gimnazjum

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

Imię i nazwisko autora, wiek/ klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu.

Termin

Prace należy dostarczyć do GMOKSiR w Bolkowie do dnia
4 grudnia (poniedziałek) 2017 r.

Wystawa pokonkursowa

Informacja o wynikach konkursu będzie udostępniona na stronie


 Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 grudnia 2017 r. (niedziela)  o godz.13 30 w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Wiesław Flaczyński
tel.(75) 74-13-431

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji
osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz